en

Zasady zakupu i korzystania z akredytacji branżowych

Zasady zakupu akredytacji branżowych

 • Akredytacja - typ karnetu przeznaczony dla przedstawicieli branży filmowej. Posiadacza akredytacji obowiązuje regulamin nabywania karnetów i biletów zamieszczony poniżej.
 • Cena akredytacji wynosi 350 zł (z VAT). Sprzedaż trwa od 1 marca br. do wyczerpania puli akredytacji, ale nie dłużej niż do 21 czerwca br.
 • Akredytacje są przyznawane przedstawicielom branży filmowej aktywnym zawodowo.
 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za akredytację jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew|karta).
 • Zakup akredytacji zostanie potwierdzony e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 • Akredytacja jest imienna, tzn. zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Formularz zamówienia dostępny jest na stronie festiwalu w zakładce „industry” oraz pod przyciskiem „kup akredytację”.
 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
 • Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.
 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

Odbiór akredytacji

 • Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko została wystawiona.
 • Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 • Akredytację można odbierać od 20 lipca 2016 (od godz. 9.00) w Recepcji Gości mieszczącej się w Centrum Festiwalowym w Kinie Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław).
 • Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.

Zasady korzystania z akredytacji na festiwalu

 • Akredytacja obowiązuje na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty, który odbędzie się w dniach 21 - 31.07.2016 we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty oraz w innych obiektach festiwalowych.
 • Akredytacja zaprogramowana jest na 55 punktów (1 punkt równa się 1 pokazowi filmowemu) i uprawnia do udziału w 50 seansach (to największa możliwa do obejrzenia ilość filmów: 10 dni festiwalu x 5 pokazów dziennie) pod warunkiem dokonania rezerwacji na konkretny seans. Możliwa jest jedna nieobecność bez odwołania rezerwacji (za którą odliczanych jest 5 punktów - więcej w zakładce "rezerwacja seansów").
 • Akredytacja upoważnia do otrzymania zniżek na zakup wyznaczonych przez Organizatora wydawnictw.
 • Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wstępu do klubu festiwalowego w Muzeum Miejskim w Arsenale, za wyłączeniem koncertów płatnych, na które posiadacz akredytacji może zakupić bilet w cenie ulgowej. 
 • Akredytacja upoważnia do wejścia do strefy Industry w klubie festiwalowym w Muzeum Miejskim w Arsenale.
 • Akredytacja upoważnia do zniżek na zakup biletów na pokazy specjalne, koncerty i spektakle.
 • Wejście na pokaz filmowy możliwe będzie wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji online miejsca.
 • Rezerwacji na pokazy festiwalowe można dokonywać na stronie festiwalu, wysyłając sms-a na wskazany numer lub/i za pośrednictwem specjalnej aplikacji na smartfony. Szczegóły dotyczące sposobów złożenia rezerwacji opisane są w zakładce "rezerwacja seansów". 
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie pokazy filmowe w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, na które wcześniej posiadacz akredytacji zarezerwował online miejsce.
 • Właściciel akredytacji może zarezerwować tylko jedno miejsce na określony pokaz filmowy o określonej godzinie w ramach swojego karnetu.
 • Właściciel akredytacji może dokonywać rezerwacji miejsca na jeden pokaz w danym bloku godzinowym w danym dniu. Jako blok godzinowy rozumiane są seanse odbywające się w odstępstwie czasowym nie większym niż 45 min (np. 9:45, 10:00 i 10:30).
 • Rezerwację online miejsca można dokonywać od godziny 8.30 dnia poprzedzającego pokaz filmowy do godziny rozpoczęcia pokazu filmowego. Na seanse odbywające się 21 lipca 2016 r. rezerwacja miejsc rozpocznie się 20 lipca o godzinie 12.00.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na zarezerwowanym seansie - rezerwację należy odwołać. Można tego dokonać do 15 min przed rozpoczęciem seansu.
 • Nieodwołanie rezerwacji do 15 minut przed rozpoczęciem seansu i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z akredytacji 5 punktów.
 • Osoby spóźnione na seans nie będą wpuszczane na salę.