en
Niestrudzeni wędrowcy reż. Kalina AlabrudzińskaNiestrudzeni wędrowcy reż. Kalina Alabrudzińska

Konkurs Polskie Filmy Krótkometrażowe

Konkurs Polskie Filmy Krótkometrażowe – polskie filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne i animacje.

W Konkursie Polskie Filmy Krótkometrażowe mogą wziąć udział:

  • filmy do 30 minut
  • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku
  • zakwalifikowane filmy udostępniane są organizatorom bezpłatnie

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody* dla najlepszych filmów bez podziału na gatunki:

  • Pierwsza nagroda i 10 000 złotych
  • Druga nagroda i 7 000 złotych
  • Trzecia nagroda i 5 000 złotych

Nagrody przyznawane są reżyserom. Nagrody przyznawane są przez międzynarodowe jury. Polskie filmy krótkometrażowe spełniające kryteria konkursu POWIĘKSZENIE (2.6) mogą być zgłaszane w obu kategoriach.

* Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 UPDOF, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potraceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %.