en

Regulamin MFF T-Mobile Nowe Horyzonty 2016 - zgłaszanie filmów

1.
INFORMACJE OGÓLNE

1.1
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie (00-153) przy ul. Zamenhofa 1 (zwane dalej: Organizatorem) jest organizatorem 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty (zwanego dalej: Festiwal) i odbywających się w ramach Festiwalu konkursów.

1.2
Festiwal odbędzie się w dniach 21 lipca – 31 sierpnia  2016 roku we Wrocławiu. 

1.3.
Szczegółowe informacje na temat profilu Festiwalu oraz festiwalowych sekcji znajdują się na stronie internetowej Festiwalu: www.nowehoryzonty.pl 

1.4
Do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne, zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku.

1.5
Filmy mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: DCP, 35mm, Blu-ray. Filmy na innych nośnikach, w tym w postaci pliku, mogą zostać pokazane wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrekcji Festiwalu.

1.6
Festiwal preferuje polskie premiery. Do międzynarodowych konkursów Nowe Horyzonty i Filmy o Sztuce  nie można zgłaszać filmów, które były wcześniej prezentowane w Polsce.

1.7
Festiwalowa komisja selekcyjna dokonuje selekcji filmów oraz zaprasza filmy na Festiwal.

Festiwalowa komisja selekcyjna zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie  pokazany.

1.8
Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony,  nie może być wycofany z programu po 15 czerwca 2016 roku.

     

2.
KONKURSY

2.1
Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty – nowatorskie filmy fabularne, kreacyjne filmy dokumentalne, filmy eksperymentalne i animowane

W Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty mogą wziąć udział:

 • filmy powyżej 60 minut
 • filmy, które nie były wcześniej prezentowane w Polsce na żadnych pokazach publicznych
 • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku

Nagrody*:

 • Grand Prix dla reżysera najwyżej ocenionego filmu oraz 20 000 Euro przyznawane przez międzynarodowe jury. Nagrodzony film ma zagwarantowaną dystrybucję** w Polsce.
 • Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu przyznawana przez publiczność. Nagrodzony film ma zagwarantowaną dystrybucję** w Polsce.
 • Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, FIPRESCI. Nagrodzony film ma zagwarantowaną dystrybucję** w Polsce.

Żadna z powyższych nagród nie może zostać przyznana ex-aequo.

Jury może przyznać tylko jedno wyróżnienie.

2.2
Międzynarodowy Konkurs Filmy o Sztuce – nowatorskie, kreacyjne filmy dokumentalne oraz docu-fiction o sztuce, muzyce, kulturze.

W Międzynarodowym Konkursie Filmy o Sztuce  mogą wziąć udział:

 • filmy powyżej 60 minut
 • filmy, które nie były wcześniej prezentowane w Polsce na żadnych pokazach publicznych
 • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku

Nagrody:

 • Nagroda za najlepszy film dla reżysera najwyżej ocenionego filmu i 10 000 Euro przyznawana przez międzynarodowe jury.
 • Nagrodzony film ma zagwarantowaną dystrybucję** w Polsce.

Żadna z powyższych nagród nie może zostać przyznana ex-aequo.

Jury może przyznać tylko jedno wyróżnienie.

2.3
Konkurs Polskie Filmy Krótkometrażowe – polskie filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne i animacje.

W Konkursie Polskie Filmy Krótkometrażowe mogą wziąć udział:

 • filmy do 30 minut
 • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku
 • zakwalifikowane filmy udostępniane są organizatorom bezpłatnie

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody* dla najlepszych filmów bez podziału na gatunki:

 • Pierwsza nagroda i 10 000 złotych
 • Druga nagroda i 7 000 złotych
 • Trzecia nagroda i 5 000 złotych

Nagrody przyznawane są reżyserom.

Nagrody przyznawane są przez międzynarodowe jury.

Polskie filmy krótkometrażowe spełniające kryteria konkursu POWIĘKSZENIE (2.5) mogą być zgłaszane w obu kategoriach.

 

2.4
Konkurs Europejskie Filmy Krótkometrażowe – filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz eksperymentalne.           

W Konkursie Europejskie Filmy Krótkometrażowe mogą wziąć udział:

 • wyłącznie europejskie produkcje
 • filmy do 30 minut
 • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku
 • zakwalifikowane filmy udostępniane są organizatorom bezpłatnie

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody* dla najlepszych filmów bez podziału na gatunki:

 • Pierwsza nagroda i 2000 Euro
 • Druga nagroda i 1 500  Euro
 • Trzecia nagroda i 1 000 Euro

Nagrody przyznawane są reżyserom.

Nagrody przyznawane są przez międzynarodowe jury.

 

2.5
Konkurs POWIĘKSZENIE – filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne, animowane, wideoklipy, prace wideo, filmy artystów wizualnych, etiudy szkolne

W Konkursie POWIĘKSZENIE mogą wziąć udział:

 • filmy zrealizowane przez twórców mieszkających lub studiujących na terenie województwa dolnośląskiego, lub wyprodukowane przez instytucję lub firmę z siedzibą zarejestrowaną na terenie województwa dolnośląskiego, lub takie, których tematyka w bezpośredni sposób odnosi się do Wrocławia i regionu Dolnego Śląska
 • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku
 • filmy krótko-, średnio- i pełnometrażowe,
 • z konkursu wyłączone są filmy posiadające ogólnopolskiego dystrybutora, oraz finansowane w 100% przez TV
 • zakwalifikowane filmy udostępniane są organizatorom bezpłatnie

Nagrody*:

Nagroda za najlepszy film i 10 000 złotych dla reżysera najwyżej ocenionego filmu

Nagroda za najlepszy wideoklip i 5 000 złotych dla reżysera najwyżej ocenionego wideoklipu.

Stypendium POWIĘKSZENIE dla twórcy poniżej 40 roku (mieszkającego lub studiującego na Dolnym Śląsku), wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 1 000 złotych miesięcznie. Nagrody przyznawane są przez polskie jury.

Filmy spełniające kryteria konkursu Polskie Filmy Krótkometrażowe (2.3)  mogą być zgłaszane w obu kategoriach.

3.
SEKCJE POZAKONKURSOWE

3.1
Panorama - filmy nagradzane na międzynarodowych festiwalach, zarówno zrealizowane przez uznanych twórców, jak i odkrycia.

3.2
Nocne szaleństwo – filmy zrealizowane „z przymrużeniem oka”, bawiących się konwencjami i nawiązujących do kina gatunków.

3.3
Trzecie oko – filmy realizowane przez artystów związanych z innymi dziedzinami sztuki 

3.4
Kinematografie narodowe lub regionalne – wybrane kinematografie wzbogacone o prezentację kultury danego kraju lub regionu.

3.5
Retrospektywy – prezentacje dorobku wybranych reżyserów, zarówno klasyków, jak i twórców wyznaczających nowe trendy.

4. TERMINY, MATERIAŁY I POKAZY

4.1
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2016 roku.

4.2
Warunkiem dopuszczenia do selekcji jest nadesłanie filmu (dvd lub link do filmu) w terminie wraz z kompletnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz zestawem obowiązkowych załączników.

4.3
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń wyniki selekcji zostaną ogłoszone nie później niż 40 dni przed Festiwalem.

4.4
Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu. Festiwalowa Komisja Selekcyjna nie jest zobligowana do uzasadnienia swoich decyzji selekcyjnych.

4.5
Organizator nie zwraca materiałów (w tym DVD) otrzymanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy stają się częścią archiwum festiwalowego.

4.6
Na Festiwalu prezentowane są  filmy w oryginalnej wersji językowej z angielskimi i polskimi napisami. Organizator preferuje kopie z angielskimi napisami. Polskie napisy prezentowane są w elektronicznym systemie synchronizacji napisów. Zgłaszający zobowiązani są udostępnić organizatorom oryginalną listę dialogową, listę angielskich napisów oraz  link do filmu lub DVD z angielskimi napisami.

4.7
Do każdego zakwalifikowanego filmu Festiwal musi otrzymać: streszczenie filmu, fotosy z filmu, biografię i filmografię reżysera oraz  podstawową listę płac.

4.8
Każdy z filmów może być pokazany na Festiwalu nie więcej niż 3 razy.

4.9
Dyrekcja Festiwalu przygotowuje kalendarz projekcji.

5.
PROMOCJA

5.1
W przypadku zakwalifikowanych filmów zgłaszający będą proszeni o nadesłanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, trailery, etc.)

5.2
Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe, itp.)

5.3
Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas  jak i po zakończeniu Festiwalu.

 

6.
TRANSPORT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOPIE FILMÓW

6.1
Kopie festiwalowych filmów powinny zostać dostarczone (zgodnie z regulaminem przesyłania kopii) do biura Festiwalu w Warszawie do 5 lipca 2016 roku.

6.2
Transport kopii filmów, jeśli nie ustalono inaczej, opłaca Festiwal:

a) do i z Polski, jeśli kopia jest wysyłana od i do wypożyczającej ją firmy (Producent/Agencja Sprzedaży (Sales Agent)).

b) w jedną stronę (wyłącznie import do Polski), jeśli kopia jest odsyłana na inny festiwal filmowy.

6.3
Wszystkie kopie filmów prezentowanych na Festiwalu są ubezpieczone przez Organizatora od momentu dostarczenia ich do biura Festiwalu do momentu przekazania ich kurierowi w celu odesłania.

6.4
Organizator Festiwalu ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej. Odpowiedzialność Organizatora za uszkodzenie lub zagubienie kopii jest ograniczone do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

6.5
Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do biura Festiwalu na piśmie w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu lub przed następnym pokazem na kolejnym Festiwalu.

6.6
Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 15 sierpnia 2016 roku.

7.
PRAWA DO FILMU

7.1
Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone filmy, do których zgłaszający dysponuje prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu. W szczególności zgłaszający Film do Festiwalu zobowiązany jest zapewnić, aby:

1) przysługiwały mu majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego filmu (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie,

2) przysługiwały mu prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub stosowne licencje w tym zakresie,

3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.

7.2
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji filmu do Festiwalu, zawieszenia udziału filmu w Festiwalu lub prawo wycofania filmu z udziału w Festiwalu, w przypadku powzięcia wiadomości, że film zgłoszony do udziału w Festiwalu lub jego wyświetlanie podczas Festiwalu może naruszać prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.

7.3
Zgłaszający film do udziału w Festiwalu zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).

8.
DANE OSOBOWE

8.1
Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.

8.2
Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmu i artystów wykonawców. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko,

2) adres poczty elektronicznej,

3) numer telefonu,

4) zawód.

8.3
Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu.

8.4
Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.

9.
UWAGI KOŃCOWE

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu.

Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora Festiwalu.

 

Płyty DVD należy przesłać na adres:

MFF T-Mobile  Nowe  Horyzonty
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel: +48 22 530 66 40
fax: +48 22 831 06 63
www.nowehoryzonty.pl
e-mail: festiwal@nowehoryzonty.pl* Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 UPDOF, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potraceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %.

** Dystrybutorem filmów w Polsce będzie Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jest organizacją non-profit i ma ograniczony budżet na zakup filmów. Jeśli oczekiwania dotyczące opłaty będą wyższe niż możliwości finansowe Stowarzyszenia, prawa do filmu nie zostaną zakupione.

Nagroda dystrybucyjna przysługuje wyłącznie filmom, które nie mają polskiego dystrybutora.