en
Abu Ammar nadchodzi reż. Naeem MohaiemenAbu Ammar nadchodzi reż. Naeem Mohaiemen

Konkurs Europejskie Filmy Krótkometrażowe

Konkurs Europejskie Filmy Krótkometrażowe – innowacyjne, kreacyjne, eksperymentalne europejskie filmy.           

W Konkursie Europejskie Filmy Krótkometrażowe mogą wziąć udział:

  • wyłącznie europejskie produkcje
  • filmy do 30 minut
  • filmy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku
  • zakwalifikowane filmy udostępniane są organizatorom bezpłatnie

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody* dla najlepszych filmów bez podziału na gatunki:

  • Pierwsza nagroda i 2000 Euro
  • Druga nagroda i 1 500  Euro
  • Trzecia nagroda i 1 000 Euro

Nagrody przyznawane są reżyserom. Nagrody przyznawane są przez międzynarodowe jury.

* Wygrane w konkursach podlegają opodatkowaniu, na podstawie art. 13 pkt 2 UPDOF, z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa. Nagrody zostaną wypłacone po potraceniu zaliczki na podatek wg stawki 18 %, przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 %.